-Start-     -Texte-     -Suche-     -Verweise-     -Gästebuch-     -Kontakt-          english
Shir Hama'Alot

,שיר המעלות לדוד, שמחתי באומרים לי בית יהוה נלך
,עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים
,ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו
,ששם מלאו שבטים, שבטי יה עדות לישראל להודות לשם יהוה
,כי שם ישבו כסאות למשפט, כסאות לבית דוד
,שאלו שלום ירושלים, ישליו אוהביך
,יהי שלום בחילך שלווה בארמנותיך
,למען אחיי ורעיי אדברה נא שלום בך
.למען בית יהוה אלוהינו אבקשה טוב לך


[Fehler melden]       [Druckversion]