-Home-     -Lyrics-     -Search-     -Links-     -Guest Book-     -Contact-          deutsch
GUDA
alphabetically sorted   |   sorted by album


А дзе ж ты, Юр'я, ўрасiўся
А йшла колiда па льду
А на траваццэ, рано
Да пад мостам рыба з хвостам
Дзякуй Богу, што вясна прышл
Добры вечар табе, пане-гаспа
За горэю крэмянэю
Й у недiлечку рано
Каралю-каралевічу
Клiк, вясна!
Маладзенькая Галечка
Мядунiца
Мяцелiца
Наварыў братка піва
Ой, бяроза белая
Ой, да за гуменьцам
Ой, дай божэ тэплэ лiто
Ой, у ляску-ляску на жоўтым ...
Па бару хаджу
Паганяй волы
Пара жнейкі дамоў ісьці
Соняйка да на заходе
Што й па мору
Юр'я, ўставай рана
Як на нашай на вуліцы да й на п&
GUDA
www.guda.fromby.net